photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


WARSZTAT BADAWCZY

czwartek 21.06.2018

KATEDRA INŻYNIERII BUDOWLANEJ
Laboratorium budowlane,
– Pracownia wytrzymałości materiałów,
– Pracownia materiałów budowlanych,
Naukowo-Badawcza Stacja Wodociągowa SGGW;
Laboratorium technologii wody.

KATEDRA GEOINŻYNIERII
Laboratorium geotechniczne,
Laboratorium technologii robót ziemnych, badań materiałowych i wodno-gruntowych,
Laboratorium hydrogeologiczne.

KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ
Laboratorium hydrauliczne,
Laboratorium biologiczno-chemiczne,
Pracownia Środowiskowych Systemów Informacyjnych,
Pracownia Procesów Denudacji i Sedymentacji,
Stacja monitoringu powietrza atmosferycznego;
Rolnicza zlewnia badawcza ze stanowiskiem analiz rumowiska rzecznego (rz. Zagożdżonka),
Hala wegetacyjna.

KATEDRA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Laboratorium fizyki i ruchu wody w glebach (dydaktyczno – badawcze),
Laboratorium chemiczne,
Laboratorium biologiczne,
Pole dydaktyczno-naukowe.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się