photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


OFERTA USŁUGOWA

wtorek 5.06.2018

Laboratorium Budowlane

Rodzaje usług:

– badania wytrzymałości prętów stalowych na rozciąganie;

– badania cech fizycznych i składu granulometrycznego kruszywa budowlanego;

– badania konsystencji mieszanki betonowej różnymi metodami;

– badania wytrzymałości betonu na ściskanie i zginanie;

– badania wytrzymałościowe zapraw cementowych;

– badania sklerometryczne budowli w terenie i próbek w laboratorium;

– badania ultradźwiękowe elementów budowlanych;

– badania wilgotności powierzchniowej i wgłębnej elementów budynków w terenie i próbek w laboratorium;

– badania temperatury powierzchni materiałów budowlanych w terenie i w laboratorium;

– badania temperatury i wilgotności powietrza pomieszczeń – wyznaczanie punktu rosy;

– badania przewodności cieplnej materiałów budowlanych w komorze klimatycznej;

– określenie klasy betonu na kostkach;

Kontakt z jednostką:

Adres:
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Budynek 33

Telefon: 22 59 35100
Fax: 22 59 35103
E-mail: kib@sggw.pl

—————————————————————————————————

Laboratorium Chemii i Technologii Wody i Ścieków

Nazwa jednostki: Laboratorium Chemii i Technologii Wody i Ścieków

Usługi w zakresie:

– Skrócona, rozszerzona analiza fizykochemiczna wody

– Analiza fizykochemiczna ścieków

– Badania technologiczne uzdatniania wody

– Badania technologiczne oczyszczania ścieków.

Urządzenia:

– Spektrofotometr Adsorpcji Atomowej (Naukowo-Badawcza Stacja Wodociągowa)

– Spektrofotometry UV-VIS.

– Reaktor do oznaczania BZT w próbkach wody i ścieków.

– Waga analityczna.

– Mineralizator do ChZT i azotu organicznego w próbkach wody i ścieków

– Zestaw do mineralizacji do oznaczania metali ciężkich.

– pH-metry.

– Zestaw do oznaczania biogazu w próbkach wody i ścieków.

– Zestaw do oznaczania biologicznej rozkładalności w próbkach wody i ścieków.

– Wytrząsarka z komorą termiczną 4-40ºC

– Jonometry

– Koagulator sześciostanowiskowy

– Zestaw do mineralizacji wody z miernikiem TDS

– Piec muflowy 200-1300ºC

Kontakt z jednostką:

Adres:
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Budynek 33

Telefon: 22 59 35150
Fax: 22 59 35103
E-mail: kib@sggw.pl

 

——————————————————————————————-

Zakład Geodezji i Planowania Przestrzennego

Usługi w zakresie geodezji i kartografii

Zakład Geodezji i Planowania Przestrzennego wchodzący w skład Katedry Inżynierii Budowlanej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie dysponując zarówno wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą jak również profesjonalnym sprzętem pomiarowym, oferuje usługi z zakresu geodezji inżynieryjnej, satelitarnej oraz katastralnej z elementami planowania przestrzennego. Z przyjemnością oferujemy współpracę w zakresie

– Pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich

– Geodezyjnego i fizykalnego monitoringu stanu obiektów budowlanych

– Wykonania i opracowania wyników pomiarów satelitarnych GNSS, zarówno statycznych jak i kinematycznych RTN

– Skanowania laserowego obiektów inżynierskich oraz przetwarzania chmur punktów

– Wykonywania pomiarów skanujących 3D w zastosowaniach BIM

– Prowadzenia analiz przestrzennych GIS oraz planistycznych

Prócz realizacji wspomnianych prac, prowadzimy także profesjonalne szkolenia zawodowe oraz świadczymy usługi doradcze.

Kontakt z jednostką:

Adres:
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Budynek 33

Telefon: 22 59 35143
Fax: 22 59 35103
E-mail: kib@sggw.p

 

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się