photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Studia Podyplomowe „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”.

wtorek 5.06.2018

DOMENERGOKatedra Inżynierii Budowlanej, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza na: Studia Podyplomowe: Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego sporządzania audytów energetycznych budynków, świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz projektowania przedsięwzięć termoizolacyjnych budynków. Absolwent studiów podyplomowych po zarejestrowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, i uzyskaniu numeru uprawnień, będzie osobą z mocy prawa uprawnioną do wykonywania samodzielnie lub w zespole charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz audytów energetycznych. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych według kolejności złożenia kompletnych dokumentów. Opłata za studia wynosi: 4900 zł + wpisowe 500 zł za dwa semestry lub w dwóch ratach I rata 2450 + 500 zł i II rata 2450 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na raty.
Strona internetowa studiów podyplomowych.

Więcej informacji uzyskać można dzwoniac pod numer telefonu: 22 5935101, 22 5935102

lub pisząc na adres: kib@sggw.pl


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się