photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

I Konferencja AKTUALNE PROBLEMY BUDOWNICTWA, 26-27.06.2014

Katedra Inżynierii Budowlanej SGGW zaprasza na I Konferencję „Aktualne Problemy Budownictwa”, która odbędzie się w dniach 26 – 27 czerwca 2014 roku w Warszawie. Częścią konferencji będzie Sesja Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy zawodowej Prof. Wiesława Nagórki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://zmkb.sggw.pl/konf2014/index.html

Seminarium technologiczne

13 kwietnia 2016 w Sali Wystawienniczej Centrum Wodnego SGGW odbyło się seminarium technologiczne na temat nowoczesnych rozwiązań geodezyjno-budowlanych. Organizatorami wydarzenia był Zakład Geodezji i Planowania Przestrzennego SGGW oraz firma Czerski Trade Polska. Uczestnikami spotkania byli zarówno studenci SGGW kierunków Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska, jak również przedstawiciele świata wykonawstwa geodezyjnego i budowlanego oraz goście z innych […]

Studia Podyplomowe „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”.

Katedra Inżynierii Budowlanej, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza na: Studia Podyplomowe: „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego sporządzania audytów energetycznych budynków, świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz projektowania przedsięwzięć termoizolacyjnych budynków. Absolwent studiów podyplomowych po zarejestrowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, […]

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się